Regresar

Defi #TimounKèkontaYo

Jou 1: Annou anbrase

Ti aksyon nou fè chak jou entèraksyon granmoun yo fè antre yo avèk tifi ak tigason yo ka vle di anpil bagay. Jodi a nou lanse kanpay defi Hoy #NiñosFelices (Timoun kè kontan yo) kap chèche minimize efè emosyonèl yo ki nan distans sosyal kika pwodui nan mitan tifi ak tigason yo. Nap envite yo reyalize yo an famiy epi pataje yo yo avèk nou.

Jou 2: Annou fè manje ansanm!

Jodi a se yon jou ideyal pou nou fè manje ansanm ak tifi ak tigason yo. Nouvo dedi a se sa liye menm. #NiñosFelices. Nap envite nou suiv pandan nap pwofite ti aksyon sayo pou nou ka pataje epi bay lanmou nan fanmiy lan.

Jou 3: Annou pale nan lè nap manje a

Fen semèn se yon ekselan opòtinite pou nou pataje yon dine an fanmi avèk defi nou yo, #NiñosFelices nan jounen an envite yo pou yo pwofite espas saa pou nou pale avèk timoun yo sou tèm ki enterese yo, pandan nap bayo espas pou yo fè nou konfyans pou yo ka poze kesyon epi pataje opinyon pa yo.

Jou 4: Annou souri!

Annou konnen semèn na pandan nap souri! Nap envite nou fè pati nouvo defi #NiñosFelices. Fè bagay nou konnen kap fè timoun yo kontan: yon blag, yon sipriz divèti. Sonje ke senp entèraksyon sayo ka vle di anpil bagay pou byenèt sosyoemosyonèl tifia k tigason yo.

Jou 5: Annou felisite nou

Lèw felisite tifia k tigason , wap ankouraje motivasyon, sekirite ak antouzyas poul kontinye patisipe. Avèk defi nou an #NiñosFelices jodi a, nou envitew chèche rezon pouw di yo: te invitamos “ Oufèl trèbyen!”

Jou 6: Annou di mèsi

Anpil fwa, bagay kipi senp yo nan lavia se sa kibannou pigwo kè kontan, tankou lèw menm kote ansanm ak fanmiw ap jwi. Annou montre timoun yo pou yo rekonesan epi gen yon vizyon pozitif de lavi a. Se sa ki nou defi nou an #NiñosFelices

Jou 7: Annou eksprime emosyonnou yo

“Kijanw santiw?” se yon kesyon nou tadwe mete nan jounen nou pou nou konnen emosyon timoun nou yo. Nap envite nou fè nouvo defi sa a. #NiñosFelices

Jou 8: Annou jwe ansanm!

Lè pou jwe! Lèw jwi pandan wap jwe ansanm ak timoun ou yo, safè relasyon nou vin pifò avèk  yo epi sa ede yo vin santi yo plisa an sekirite. Nap prezante nou yon nouvo defi #NiñosFelices epi nap envite nou vin di nou ki jwèt noupral fè jodi a nan kay la.

Jou 9: Annou danse!

Chèche chante pitito ou pi renmen an,monte volim li epi… Ann al danse noudi sa deja! Avèk aktivite saa, wap ede yo santi yo byen epi soulaje estrès Kika pwodui pandan distans sosyal la. Fè pati nouvo defi saa #NiñosFelices

Jou 10: Annou tande ak atansyon

Nou konnen jounen w plen devwa pouw fè men nan defi #NiñosFelices jodi a nou envitew chèche yon moman timoun ou yo ka jwenn tout atansyonw pou yo ka rakontew nenpòt bagay ki enpòtan pou yo. Animew, lap yon bèl moman pou ou!

Jou 11: Annou respire pwofon

Nou respire natirèlman men lè nou fèl ak konsantman nou nou soulaje epi nou ka afwonte estrès nan pibon fason an. Nan nouvo defi #NiñosFelices nou envitew anseye timoun ou yo respire pwofon devan sitiyasyon ki fè yo aflije oswa lè yo bezwen direksyone atansyon yo nan yon bagay an patikilye.

Jou 12: Annou rekonèt efò

Lè timoun yo kolabore nan reyalizasyon divès kalite travay nan kay la yo merite yon rekonesans. Annou pa kite opòtinite sayo pase pou nou di yo“Mèsi pou èd ou!” oswa “ Mwen felisitew pou saw fè a!”. Nou envitew fè pati nouvo defi a #NiñosFelices.

Jou 13: Potansyalize endepandans ou

Nan nouvo defi nou an #NiñosFelices Nou envitew ranfòse timoun nou yo devlope otonomi ak konfyans nan yomenmmenm. Kite yo pran desizyon kotidyen yo, kijan pouyo chèche rad oswa ki jwèt yo vle jwe.

Jou 14: Annou ri

Nou rive nan dènye defi nou an #NiñosFelices ansanm ak envitasyon jodi a se ri avèk timoun nou yo, paske lèw souri li favorize byennèt emosyonèt la :D. Nou swete nou kontinye reyalize aksyon senp sa yo men ki se aksyon siyifikatif!

Somos un equipo profesional de educadoras de párvulos, docentes y profesionales de la educación que desarrolla cursos de formación continua e-learning para transferir los aprendizajes, recursos y metodologías educativas que han sido probadas en terreno por cientos de equipos directivos y educativos durante los más de 15 años de existencia de la Fundación.